Magdalena Ribbing

Vad skulle Ribbing sagt? av Magdalena Ribbing

  • Titel: Vad skulle Ribbing sagt?: utvalda texter om hyfs, omtanke och vänlighet
  • Författare: Magdalena Ribbing
  • Förlag: Bazar Förlag
  • ISBN: 978-91-8006-084-4
  • Antal sidor: 297
  • Finns hos: Adlibris / Bokus

Recensionsexemplar från Bazar Förlag, stort tack!

Handling: 2020 är det tre år sedan Magdalena Ribbing gick bort. Magdalena Ribbing blev en institution, någon vi alla vände oss till när vi var upprörda, oroliga eller okunniga. I hennes fall handlade det om att se andra människor innan man ser sig själv, att se till andras behov innan man tillgodoser sina egna. Magdalena kunde inte bara redogöra för reglerna, hon kunde förklara hur de uppstått och varför det kunde vara praktiskt att följa dem.

I sin frågespalt i DN mötte Magdalena oroliga, arga och besvikna människor. Magdalena tog dem på allvar, förklarade tålmodigt att det inte är farligt att göra fel, att det över huvud taget sällan finns ett bestämt rätt och fel. Detta är ett urval av hennes mest uppskattade texter i DN. 

Kommentar: Jag har väl egentligen ingen relation till Magdalena Ribbing mer än att jag kände till henne.

Detta var ändå en intressant bok i form av samlade frågor som skickats in till hennes spalt i DN under åren hon skrev där. 

Jag läste ett par varje dag, detta är ingen bok som man sträckläser direkt. Här lär hon oss om vett och etikett i olika sammanhang, här ger hon svar på tal och utmärkta svar må jag säga om saker i olika sociala sammanhang som vi kanske undrar över. Hon svarar klokt, rättfram, roligt, med stil och klass.